SOŠ HRANICE, s.r.o.

UČEBNÍ OBORY 2017/2018

RVP: 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
ŠVP: Rekondiční a sportovní masér
RVP: 34-53-H/01 Reprodukční grafik ŠVP: Reprodukční grafik (ve schvalovacím řízení)

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<