SOŠ HRANICE, s.r.o.

UBYTOVÁNÍ

Zájemci se mohou obrátit na pracovníky SPŠ a SOU Hranice s žádostí o zajištění ubytování na Domově mládeže.

Bližší podmínky stanovuje vedení SPŠ a SOU Hranice - tel. 581 601 820.

 

STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

stravování ve škole, kterou bude navštěvovat Vaše dcera/syn, zajišťuje společnost - zařízení školního stravování spol. s r.o.

Jsme firma, která v České republice působí od roku 1991 a zvláště ve školním stravování nabízíme služby, které patří mezi nadstandardní.  Jsme rádi, že můžeme v tuto chvíli oslovit i Vás. Naše školní restaurace nabízí svým hostům následující způsob stravování:

Pokyny k registraci

Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti Scolarest – zařízení školního stravování, je nezbytné dodržet několik zásadních kroků:

Ceník a platby

 

EUROPASS DODATEK K OSVĚDČENÍ

 

MATERIÁLY KE STUDIU

 

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

Hodinová dotace prvního cizího jazyka je posílena tak, aby žáci měli možnost kvalitní a intenzívní přípravy k maturitní zkoušce. Dvakrát ročně organizujeme pro žáky 4. ročníků tzv. maturitní generálku (nácvik dovedností potřebných k vykonání maturitní zkoušky). Výuka jazyků je podpořena zapojením školy do projektu Erasmus +.

Jako přípravné centrum jazykových zkoušek Cambridge English úzce spolupracujeme s jazykovou školou Cloverleaf, s.r.o.

Používané materiály

Při výuce jazyků se používají moderní učebnice doplněné pracovními sešity, dále zvukovými nahrávkami a videomateriály. Žáci mají prakticky neomezený přístup k Internetu, který mohou využívat mimo jiné při získávání informací o cizojazyčném prostředí, stejně jako při zpracování zadávaných projektů.

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<