SOŠ HRANICE, s.r.o.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

V období od 22. 7. do 23. 8. bude provoz speciálně pedagogického centra z důvodu čerpání řádné dovolené omezen. Na Vaše e-maily, písemnou korespondenci a požadavky zadané datovou službou budeme reagovat od pondělí 26. srpna. Bezodkladné záležitosti, prosím, komunikujte telefonicky na č. 734 768 583 s Mgr. Šustrovou. Děkujeme za pochopení.

Speciálně pedagogické centrum (SPC) sídlí v budově školy v Hranicích na Jaselské ulici 832. Od roku 2008 poskytuje dětem, mládeži a dospělým bezplatné poradenské služby v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Většinu klientů centra tvoří žáci s lehkým mentálním postižením navštěvující školy praktické nebo běžné. Mimo to, centrum poskytuje celou škálu služeb rodinám, školám a spolupracuje s orgány právní moci. Centrum poskytuje mimo standardní činnosti i služby psychoterapeutické, diagnostické, reedukační, lektorské a konzultační.

Standardní činnosti centra:

Standardní činnosti speciální:

Další činnosti centra:

Psycholog a vedoucí centra (probíhá výběrové řízení)

V centru pracují dva psychologové, dva speciální pedagogové a sociální pracovník. Centrum následuje moderní přístup ve vzdělávání a snaží se držet krok s vývojem oboru. Odborníci centra pracují pomocí metod: Feuersteina, Sindelar, Dreikurse, Waltona a při práci využívají standardizované diagnostické a intervenční nástroje.

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<