Domů » SOŠŽ

SOŠŽ

Střední odborná škola živnostenská, s.r.o.

 

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve třech vzdělávacích oborech, které jsou čtyřleté denní.

 

 

Náplní vzdělávání je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů i intenzívní výuka dvou cizích jazyků, blok ekonomicko-manažerských předmětů (ekonomie, účetnictví, organizace a řízení, podnikatelská praxe, marketing, finance, bankovnictví), dále základy právních znalostí, psychologie, sociologie, estetika a společenská výchova a jejich aplikace v řídící a podnikatelské praxi, práce s PC, psaní strojem, tělesná výchova se zaměřením na fyzickou a psychickou odolnost a relaxaci. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou z povinných a volitelných předmětů.

 

Absolvent je připravován pro oblast podnikání ve vlastní firmě a pro výkon řídících, provozních, obchodních funkcí v různých typech podnikatelských subjektů a pro výkon odborných činností na příslušných úsecích státní správy a samosprávy. Je mu umožněn plynulý přechod na vyšší odbornou školu (která je součástí jedné budovy) a je připraven pokračovat na vysokých školách se zaměřením ekonomickým, podnikatelským nebo právním.