Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

Na SSOŠ Hranice zahájili slavnostně

Pondělí 3.září bylo letos prvním dnem nového školního roku 2012/2013. V 10 hodin se studenti, učitelé, ale i rodiče a známí „prváků“ sešli v prostorách divadla Stará střelnice, aby důstojně a trochu netradičně zahájili nový školní rok. Akci zahájenou studentskou hymnou poctili svou návštěvou také zástupci Olomouckého kraje, Města Hranic, Unie zaměstnavatelských svazů, Sdružení soukromých škol a v souvislosti s nabízenými obory vzdělávání také  zástupci Policie ČR  a Lázní Teplice n.B.  Kromě nich vystoupil s krátkým projevem také absolvent školy, dnes již účastník doktorantského studia FAI UTB ve Zlíně.

Po slavnostním projevu ředitele Mgr. Petra Flajšara byl představen jmenovitě pedagogický sbor školy. Hostům a zástupcům nejen rodičovské veřejnosti byly také prezentovány jednotlivé obory vzdělávání, které bude škola nabízet pro školní rok 2013/2014.

Hlavním bodem programu však bylo slavnostní uvedení žáků 1. ročníku do stavu studentů SSOŠ Hranice, s.r.o.  Celkově 73 jich bylo v jednotlivých oborech jmenovitě představeno a po složení studentského slibu obdrželo z rukou svých třídních učitelů a ředitele školy pamětní list jako upomínku na tento slavnostní den.

Nejen nováčkům je adresováno přání mnoha studijních úspěchů. Ty jsou totiž předpokladem zdárného pokračování na vyšších stupních škol, ale zvyšují také šance mladého člověka uplatnit se na dnešním trhu práce.

Slavnostní zahájení roku Slavnostní zahájení roku Slavnostní zahájení roku
Slavnostní zahájení roku Slavnostní zahájení roku Slavnostní zahájení roku
Slavnostní zahájení roku