ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Vážení studenti, rodiče a pedagogové,

Od roku 2014 pracuje v naší škole v SPC psycholog Mgr. Martin Fűlep. Mimo SPC poskytuje samostatnou poradenskou službu jako školní psycholog. Jedná se o komplexní služby studentům, rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní psycholog vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem. Veškeré informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím.

Poskytované služby:

Pro studenty:

 • Individuální poradenství (osobní, rodinné, partnerské problémy)
 • Krizová intervence (traumatický zážitek, úmrtí, rozvod)
 • Poradenství s výběrem dalšího studia nebo povolání
 • Psychodiagnostika (osobnost, intelekt)
 • Poradenství při úzkosti, strachu, trémě (relaxace)

Pro rodiče:

 • Konzultace výchovných, výukových, osobnostních a rodinných obtíží dítěte a hledání jejich řešení
 • Diagnostika intelektu, osobnosti dítěte
 • Poradenství s výběrem dalšího studia nebo povolání dítěte
 • Kontakt na další odborná pracoviště (psychiatr, klinický psycholog, PPP)

Pro pedagogy:

 • Poradenství při výchovných a výukových potížích se studenty
 • Práce se třídami (dg. sociálního klimatu, skupinová či komunitní práce)
 • Spolupráce na preventivních programech

Kontakt:

Mgr. Martin Fűlep

 • úterý, středa, čtvrtek 8:00 – 15:00 hod

Konzultaci si je možné sjednat emailem (martin.fulep@ssos.cz), telefonicky (tel: 581 602 430/kl.111, 776 524 010) nebo osobně v konzultačních hodinách. Konzultovna školního psychologa se nachází v 1. patře  budovy SSOŠ Hranice (v sousedství pracovny Speciálně pedagogického centra).