Domů » PRO VEŘEJNOST » ESF PROJEKTY - PROBÍHAJÍCÍ » Šablony

Šablony

Logolink - ESF projekt

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006565
Název projektu Aktivitou ke zvyšování odbornosti a kvality
Zahájení projektu 1.8.2017
Ukončení projektu 31.7.2019

 

Cílem projektu

 

je především zvyšování odborných kompetencí pedagogů a jejich osobní rozvoj prostřednictvím stáží u zaměstnavatelů, tandemové výuky a vzájemné spolupráce na společných tématech v rámci vytvořených minitýmů. Dále je realizováno kariérní poradenství pro žáky a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

Projekt "Aktivitou ke zvyšování odbornosti a kvality" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Šablony