SOŠ HRANICE, s.r.o.

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

RVP: 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční
ŠVP: Masér sportovní a rekondiční
Délka studia: 2 roky
Forma studia: Dálkové
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Konečné dosažené vzdělání: úplné středoškolské vzdělání
Školné: 15 000,- Kč/školní rok

Konzultace budou probíhat v odpoledních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu dle dohody.


Uplatnění absolventa

 

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<