PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

ESF projekty

IKAP

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce
Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP - Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

.>>více infomací<<

ICT ve výuce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007949
Název projektu ICT ve výuce
Zahájení projektu 01.01.2018
Ukončení projektu 31.12.2019
Náklady projektu 581 360 Kč
>>více infomací<<

Více vím, více můžu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/02.0005
Název projektu Více vím, více můžu - nebojme se certifikací a dílčích kvalifikací
Zahájení projektu 01.01.2011
Ukončení projektu 30.06.2013
Náklady projektu 2 515 249,- Kč
>>více infomací<<

Vzdělávání v cestovním ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/01.0023
Název projektu Škola - centrum celoživotního učení: vzdělávání dospělých v cestovním ruchu
Zahájení projektu 01.05.2010
Ukončení projektu 31.07.2012
Náklady projektu 1 994 780.80,- Kč

Vzdělávání nadaných

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/03.0017
Název projektu Podpora vzdělávání záků se specifickými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných
Zahájení projektu 01.01.2011
Ukončení projektu 30.05.2012
Náklady projektu 1 927 298.72,- Kč
>>více informací<<

Modulové vzdělávací programy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/02.0106
Název projektu Zavádění modulových vzdělávacích programů orientovaných na vytváření kompetencí žáků do systému vzdělávání
Zahájení projektu 01.02.2010
Ukončení projektu 31.05.2012
Náklady projektu 3 316 248,- Kč