SOŠ HRANICE, s.r.o.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Studijní obory:

 • ŠVP: Bezpečnost a právo (max. možný počet př. uchazečů 30)
 • ŠVP: Cestovní ruch (max. možný počet př. uchazečů 20)
 • ŠVP: Kybernetická bezpečnost (max. možný počet př. uchazečů 30)
 • ŠVP: Správce informačních systémů (max. možný počet př. uchazečů 30)
 • Přijímací zkoušky 1. termín: 12.4.2018
 • Přijímací zkoušky 2. termín: 16.4.2018

Učební obory:

 • ŠVP: Rekondiční a sportovní masér (max. možný počet př. uchazečů 14)
 • ŠVP: Reprodukční grafik (max. možný počet př. uchazečů 12)
 • Bez přijímacích zkoušek

Dálkové studium:

 • ŠVP: Bezpečnostní služby (max. možný počet př. uchazečů 20)
 • ŠVP: Podnikání (max. počet př. možný uchazečů 10)
 • ŠVP: Masér sportovní a rekondiční (max. možný počet př. uchazečů 5)
 • Přijímací zkoušky 1. termín: 12.4.2018
 • Přijímací zkoušky 2. termín: 16.4.2018

>>více informací<<


Podmínky pro přijetí

Zájemci o studium maturitních oborů vykonávají jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka. Zájemci o studium učebních oborů přijímací zkoušku nevykonávají.

O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě předem zveřejněných kritérií, především výsledků vzdělávání na ZŠ.

Na obor Bezpečnost a právo se mohou hlásit jen uchazeči bez zdravotního omezení.

Přihlášky můžete zasílat či přímo odevzdat na sekretariát SOŠ Hranice, Jaselská 832, 753 01 Hranice, kde lze uzavřít také SMLOUVY O STUDIU.

Školné, úlevy na školném a další slevy

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

Školné lze výrazně snížit:

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<