SOŠ HRANICE, s.r.o.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Seznam přijatých uchazečů dle opatření ŘŠ č. 1-2017/2018

ŠVP: Rekondiční a sportovní masér

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Reprodukční grafik

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Bezpečnost a právo

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Cestovní ruch

>>zobrazit výsledky<<

ŠVP: Správce inf. systému, Kybernetická bezpečnost

>>zobrazit výsledky<<

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Po uplynutí této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Studijní obory:

 • ŠVP: Bezpečnost a právo (max. možný počet př. uchazečů 30)
 • ŠVP: Cestovní ruch (max. možný počet př. uchazečů 20)
 • ŠVP: Kybernetická bezpečnost (max. možný počet př. uchazečů 30)
 • ŠVP: Správce informačních systémů (max. možný počet př. uchazečů 30)
 • Přijímací zkoušky 1. termín: 12.4.2018
 • Přijímací zkoušky 2. termín: 16.4.2018

Učební obory:

 • ŠVP: Rekondiční a sportovní masér (max. možný počet př. uchazečů 14)
 • ŠVP: Reprodukční grafik (max. možný počet př. uchazečů 12)
 • Bez přijímacích zkoušek

Dálkové studium:

 • ŠVP: Bezpečnostní služby (max. možný počet př. uchazečů 20)
 • ŠVP: Podnikání (max. počet př. možný uchazečů 10)
 • ŠVP: Masér sportovní a rekondiční (max. možný počet př. uchazečů 5)
 • Přijímací zkoušky 1. termín: 12.4.2018
 • Přijímací zkoušky 2. termín: 16.4.2018

>>více informací<<


Podmínky pro přijetí

Zájemci o studium maturitních oborů vykonávají jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka. Zájemci o studium učebních oborů přijímací zkoušku nevykonávají.

O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě předem zveřejněných kritérií, především výsledků vzdělávání na ZŠ.

Na obor Bezpečnost a právo se mohou hlásit jen uchazeči bez zdravotního omezení.

Přihlášky můžete zasílat či přímo odevzdat na sekretariát SOŠ Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, 753 01 Hranice, kde lze uzavřít také SMLOUVY O STUDIU.

Školné, úlevy na školném a další slevy

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

Školné lze výrazně snížit:

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<