PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte nás navštívit na Den otevřených dvěří, konaných:

1. TERMÍN:

sobota 2. prosince 2017 (9-12 hod.)

2. TERMÍN:

čtvrtek 1. února 2018 (14-17 hod.)


Podmínky pro přijetí

Zájemci o studium maturitních oborů vykonávají jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka. Zájemci o studium učebních oborů přijímací zkoušku nevykonávají.

O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě předem zveřejněných kritérií, především výsledků vzdělávání na ZŠ.

Na obor Bezpečnost a právo se mohou hlásit jen uchazeči bez zdravotního omezení.

Přihlášky můžete zasílat či přímo odevzdat na sekretariát SSOŠ Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice, kde lze uzavřít také SMLOUVY O STUDIU.

Pro získání bližších informací lze využít webové stránky školy (www.ssos.cz), případně si lze telefonicky sjednat  individuální schůzku s vedením školy.Školné, úlevy na školném a další slevy

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

Školné lze výrazně snížit:

  • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
  • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
  • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
  • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích