PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Seznam přijatých uchazečů dle opatření ŘŠ č. 1-2017/2018

 

ŠVP: Rekondiční a sportovní masér

>>zobrazit výsledky<<

 

ŠVP: Reprodukční grafik

>>zobrazit výsledky<<

 

ŠVP: Bezpečnost a právo

>>zobrazit výsledky<<

 

ŠVP: Cestovní ruch

>>zobrazit výsledky<<

 

ŠVP: Správce inf. systému, Kybernetická bezpečnost

>>zobrazit výsledky<<

 

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Po uplynutí této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019


Studijní obory:

 • ŠVP: Bezpečnost a právo (max. možný počet přijímaných uchazečů 30)
 • ŠVP: Cestovní ruch (max. možný počet přijímaných uchazečů 20)
 • ŠVP: Kybernetická bezpečnost (max. možný počet přijímaných uchazečů 30)
 • ŠVP: Správce informačních systémů (max. možný počet přijímaných uchazečů 30)
 • Přijímací zkoušky 1. termín: 12.4.2018
 • Přijímací zkoušky 2. termín: 16.4.2018

 

Učební obory:

 • ŠVP: Rekondiční a sportovní masér (max. možný počet přijímaných uchazečů 14)
 • ŠVP: Reprodukční grafik (max. možný počet přijímaných uchazečů 12)
 • Bez přijímacích zkoušek


Dálkové studium:

 • ŠVP: Bezpečnostní služby (max. možný počet přijímaných uchazečů 20)
 • ŠVP: Podnikání (max. možný počet přijímaných uchazečů 10)
 • ŠVP: Masér sportovní a rekondiční (max. možný počet přijímaných uchazečů 5)
 • Přijímací zkoušky 1. termín: 12.4.2018
 • Přijímací zkoušky 2. termín: 16.4.2018

>>více informací<<DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte nás navštívit na Den otevřených dvěří, konaných:

1. TERMÍN:

sobota 2. prosince 2017 (9-12 hod.)

2. TERMÍN:

čtvrtek 1. února 2018 (14-17 hod.)


Podmínky pro přijetí

Zájemci o studium maturitních oborů vykonávají jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka. Zájemci o studium učebních oborů přijímací zkoušku nevykonávají.

O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě předem zveřejněných kritérií, především výsledků vzdělávání na ZŠ.

Na obor Bezpečnost a právo se mohou hlásit jen uchazeči bez zdravotního omezení.

Přihlášky můžete zasílat či přímo odevzdat na sekretariát SOŠ Hranice, školská právnická osoba, Jaselská 832, 753 01 Hranice, kde lze uzavřít také SMLOUVY O STUDIU.

Pro získání bližších informací lze využít webové stránky školy (www.ssos.cz, www.sos.cz,), případně si lze telefonicky sjednat  individuální schůzku s vedením školy.Školné, úlevy na školném a další slevy

Informace o výši školného naleznete v nabídce jednotlivých studijních oborů.

Školné lze výrazně snížit:

 • uzavřením „Smlouvy o zajištění studia“ do 31. března (jednorázová sleva 1500,- Kč)
 • výbornými školními výsledky na konci 9. ročníku ZŠ – prospěch s vyznamenáním – jednorázová sleva 3000,- Kč
 • výbornými studijními výsledky – prospěchové stipendium
 • úspěšnou reprezentací školy ve sportovních a vědomostních soutěžích