NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

RVP: 64-41-L/51 Podnikání
ŠVP: Podnikání
RVP: 68-42-L/51 Bezpečnostní služby
ŠVP: Bezpečnostní služby
RVP: 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční ŠVP: Rekondiční a sportovní masér