UČEBNÍ OBORY

RVP: 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
ŠVP: Rekondiční a sportovní masér
RVP: 34-53-H/01 Reprodukční grafik ŠVP: Reprodukční grafik (ve schvalovacím řízení)