SOŠ HRANICE, s.r.o.

PODNIKÁNÍ

RVP: 64-41-L/51 Podnikání
ŠVP: Podnikání
Délka studia: 2 roky
Forma studia: Dálkové
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Konečné dosažené vzdělání: úplné středoškolské vzdělání
Školné: 15 000,- Kč/školní rok

Konzultace budou probíhat v odpoledních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu dle dohody.


Absolvent je připraven vykonávat tyto pracovní pozice:

 

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<