Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

Podmínky pro přijetí

Zájemci o studium maturitních oborů a učebního oboru přijímací zkoušku NEVYKONÁVAJÍ.

O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě předem zveřejněných kritérií, především výsledků vzdělávání na ZŠ.

Na obor Bezpečnost a právo se mohou hlásit jen uchazeči bez zdravotního omezení.

Přihlášky můžete zasílat či přímo odevzdat na sekretariát SSOŠ Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice, kde lze uzavřít také SMLOUVY O STUDIU.

Pro získání bližších informací lze využít webové stránky školy (www.ssos.cz), případně si lze telefonicky sjednat  individuální schůzku s vedením školy.