ING. PETR VINKLER

Proč studovat na naší škole?

Škola nabízí široké spektrum studijních oborů, ze kterých si určitě vybereš. Učitelský sbor tvoří odborníci, kteří kladou důraz na samostatnost žáka. Kromě odbornosti je naší prioritou výuka cizích jazyků a informatiky, kde můžeš získat několik mezinárodních certifikátů. Pokud budeš mít dobré studijní výsledky, dosáhneš na prospěchové stipendium. Úspěšní absolventi naší školy jsou dobře připraveni ke studiu na vysokých školách nebo najdou uplatnění v praxi.

Můj přínos škole

  • při výuce se snažím o aktivní zapojení žáků
  • tvořím výukové materiály, kterých je pro odborné předměty nedostatek
  • žákům jsem kdykoliv k dispozici pro konzultace.