Domů » O ŠKOLE » NÁZORY UČITELŮ » PETR FLAJŠAR

MGR. PETR FLAJŠAR

Učitelé SOŠ Hranice

Přínos mé činnosti pro SOŠ Hranice

Na SOŠ Hranice jsem zaměstnán již 5 let převážně jako učitel odborných předmětů studijního oboru “Bezpečnost a právo”, dále jako vedoucí přidružené autoškoly a osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Během těchto let jsem průběžně získával zkušenosti, které souvisejí se vším, co náplň mé činnosti obnáší. V rámci studijního oboru “Bezpečnost a právo” jsem se aktivně podílel na tvorbě jeho ŠVP a následných úpravách, které vznik nových vzdělávacích programů sebou nutně přináší. Realizace ŠVP “Bezpečnost a právo” by nemohla úspěšně probíhat bez spolupráce s vybranými sociálními partnery a využití jejich potenciálu při zajišťování výuky odborných předmětů, praxe u Policie ČR a účasti žáků na řadě kurzů, exkurzí a stáží souvisejících s bezpečnostněprávní problematikou. To je oblast činností, kterou se jako garant výše zmíněného oboru snažím aktivně podporovat a pomáhat při jejich koordinaci, aby mohl být vzdělávací program pro žáky atraktivní a zároveň přínosný v jejich budoucím profesním i osobním životě.

Z dalších aktivit zmíním např. svou pravidelnou účast na dnech otevřených dveří školy, kde prezentuji studijní obor “Bezpečnost a právo”, a dále zapojení žáků i mé osoby do vybraných sportovních soutěží (plavecké závody), soutěží odborných prací žáků škol s bezpečnostněprávním zaměřením ( Holešov) a aktuálně i do celorepublikového žákovského přeboru znalostí základů práva (Přebor v “právním minimu).

Mgr. Petr Flajšar