Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

Základní informace

RVP: 63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP: Personalista
Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Konečné dosažené vzdělání: střední odborné vzdělání
Školné: 14 000,- Kč/školní rok

Absolvent studijního oboru Personalista

se orientuje v moderní koncepci personalistiky. Během studia získá odborné znalosti z oblasti personálního marketingu, personalistiky a managementu, ovládá problematiku řízení talentů, vytváření efektivních týmů a pojetí pracovních rolí. V rámci učební praxe žáci využívají výukový program vzdělávací organizace Junior Achievement, Czech Republic – Studentská společnost. Založením studentské společnosti se žáci seznámí mimo jiné s problémy formování personální politiky a personální strategie, jejímž cílem jsou spokojení, kvalifikovaní a výkonní zaměstnanci, kteří se ztotožňují s cíli firmy a přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Absolvent najde uplatnění na všech stupních personálního řízení jako manažer a specialista v oblasti řízení lidských zdrojů ve výrobních i nevýrobních institucích tuzemských i zahraničních, na úřadech práce apod. Je připraven také pro výkon povolání zaměřených na ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti, rozvoj vlastních podnikatelských aktivit i pro vstup do některé z forem terciárního vzdělávání.

Společně s maturitním vysvědčením je absolventům vydán EUROPASS , tzn. dodatek k osvědčení, který usnadňuje uznání kvalifikace absolventa v zahraničí, neboť potenciálnímu zaměstnavateli pomáhá pochopit význam a obsah oboru vzdělání žadatele.


Přihlášky ke stažení