Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

Základní informace

RVP: RVP: 18-20-M/01 Informační technologie
ŠVP: Multimedia a webdesign
Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Konečné dosažené vzdělání: střední odborné vzdělání
Školné: 13 000,- Kč/školní rok

Absolvent studijního oboru „multimedia a webdesign“

je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním potřebným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, tvorbou grafických návrhů a multimediálních aplikací.

Je připravován k provádění těchto činností tam, kde se využívají prostředky výpočetní techniky. Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí, včetně zpracovávání požadavků uživatelů a využití výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích.

Absolventi si osvojí široký teoretický i praktický základ oboru s tím, že v některé z oblastí mohou být specialisty (pracovní pozice správce počítačové sítě, grafik, webdesigner, správce aplikací, pracovník uživatelské podpory, obchodník aj.)

Získané vzdělání umožní absolventu studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách zaměřených na informační technologie.


Přihlášky ke stažení