Domů » O ŠKOLE » NÁZORY UČITELŮ » LENKA KLVAŇOVÁ

MGR. LENKA KLVAŇOVÁ

Učitelé SOŠ Hranice

„If you see the wonder of a fairy tale,  you can take the future even if you fail, I believe in angels, something good in everything I see, I'll cross the stream,  I have a dream….“

Klademe důraz na vzájemnou spolupráci mezi učiteli a žáky, na rozvoj osobnosti studenta a jeho zdravého sebevědomí podloženého znalostmi a schopnostmi. Vzdělání však pro nás není jen konkrétní měřitelná úroveň, nýbrž snaha o maximální rozvoj potenciálu každého žáka, čehož dosahujeme uvědomělou spoluzodpovědností žáků za své vzdělávání. Jde nám také o to, jací lidé z našich žáků jednou budou, nejen o to, co všechno budou umět a znát. Každý může vyniknout v oblasti, která ho zajímá, víme, že ne všichni mohou být dobří ve všem. Podporujeme každého žáka podle jeho reálných schopností, všichni mají možnost uspět a seberealizovat se.

Bc. Lenka Klvaňová