MGR. JANA NOVÁKOVÁ

Proč bych měl/a jít studovat právě na Střední odbornou školu v Hranicích?" Je moc dobře, že se zajímáte o školu, kde budete investovat do svého studia nejen finanční prostředky, ale i svůj čas a námahu.

Co vám naše škola nabízí?

 • perspektivní studijní obory včetně učebního oboru
 • kvalitní učitelský sbor
 • nižší počet studentů ve třídách
 • individuální přístup
 • zapůjčení učebnic zdarma
 • v současné době zpracováváme studijní podklady v elektronické knihovně
 • konzultace
 • péči o integrované žáky
 • pomoc žákům i jejich rodičům s řešením osobních problémů (školní psycholožka, Speciální pedagogické centrum)
 • vlastní autoškolu
 • a mnoho dalších výhod
A co vám nabízím já?
 • vstřícnost, vzájemnou úctu, toleranci, důvěru
 • moderní metody výuky (modelové situace, týmová práce..), v hodinách prostor k diskuzi
 • propojení výuky  s praxí (podnikáme se Studentskou společností)
 • možnost srovnání s žáky ostatních škol – soutěže (např. Ekonomická olympiáda, soutěž v účetnictví MD Dal a mnoho dalších)
 • exkurze

Samozřejmě, že nikdo není dokonalý  a občas se objeví i nějaký nedostatek. Věřím ale, že jich během studia zažijete co nejméně.

Jana Nováková, učitelka ekonomických předmětů