ICT ve výuce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007949
Název projektu: ICT ve výuce
Zahájení projektu: 01.01.2018
Ukončení projektu: 31.12.2019
Náklady projektu: 581 360 Kč