ICT ve výuce

Logolink - ESF projekt

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007949
Název projektu: ICT ve výuce
Zahájení projektu: 01.01.2018
Ukončení projektu: 31.12.2019
Náklady projektu: 581 360 Kč

 

Projekt ICT VE VÝUCE

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je podpora zavádění informačních technologií do výuky a prohloubení spolupráce pedagogů školy.