Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

Jedenáctka  SSOŠ v mezinárodním finále ve Zlíně!!!

Studenti 3. ročníku oboru Cestovní ruch Soukromé střední odborné školy Hranice, s.r.o. v pátek 13. dubna 2012 usedli do školních  lavic, aby prověřili své vědomosti, a to hned v  několika oblastech - manažerské a ekonomické, všeobecného přehledu, logické a matematické, společenskovědní a angličtině. Ekonomicko-manažerská olympiáda je organizována již čtvrtým rokem studenty Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  Hlavním cílem je vybrat ze studentů středních škol ty nejlepší, kterým umožní přijetí na Fakultu managementu a ekonomiky bez přijímacích zkoušek, a to již na konci 3. ročníku. Této ekonomicko-manažerské olympiády se zúčastnily  školy z krajů České republiky - Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického a Vysočiny  a také z Trenčianského, Žilinského, Bratislavského a Trnavského kraje Slovenské republiky.

Úvod olympiády proběhl ve znamení všeobecné nervozity všech soutěžících. Nervozita některých mohla pramenit z pověrčivosti, protože se soutěžilo v pátek třináctého

Ale opak byl pravdou !!!  . V úterý 15. května byli žáci seznámeni s  výsledky  soutěže a byli  mile překvapeni  umístěním, kterého  dosáhli. Studenti Filip Čech a Anna Hašová se umístili na krásném 5. a 6. místě z celkového počtu 1849 studentů z 98 škol. Dalších 9 studentů navíc postoupilo do mezinárodního  finále , které se uskuteční 16. června ve Zlíně.

Co  dodat  na  závěr? Snad jen slova pana ředitele Mgr. Petra Flajšara : „Blahopřeji, děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a přeji vám hodně štěstí a úspěchů ve  zlínském finále.“

Jana Nováková, učitelka


Ekonomicko-manažerská olympiáda