Domů » PRO VEŘEJNOST » ESF PROJEKTY - UKONČENÉ » Fiktivní firma

Fiktivní firma

Logolink - ESF projekt

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0031
Název projektu Fiktivní firma
Zahájení projektu 1.8.2013
Ukončení projektu 31.12.2014
Fotogalerie prohlédnout

 


 

Cíl projektu

Projektem bude docílena inovace výuky odborných předmětů. Výuka bude rozšířena o volitelný předmět Fiktivní firma, zaměřený na praktičnost, možnost žáků vyzkoušet si vedení a fungování firmy na vlastí kůži. Vyučující budou koordinovat práci žáků a směrovat je k co nejrealističtější podobě fungování firmy. Výuka bude podpořena účastí aktérů z praxe a exkurzemi. Cílem je podporovat žáky v podnikatelské oblasti, rozvíjet u nich podnikatelské znalosti, schopnosti a dovedností a co nejkvalitněji je připravit pro vstup do praxe a rozšířit jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Při výuce se žáci naučí samostatnosti i týmové práci, komunikaci, odpovědnosti, pracovitosti, využívání techniky aj. Pro účel názorné výuky bude odborná učebna vybavena tak, aby realizace výuky co nejvíce odpovídala skutečnosti.

 

Poděkování

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Co bylo...

Listopad 2014
Dne 18. listopadu 2014 proběhla celodenní exkurze do Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. – největšího provozovatele veřejné dopravy v České republice.
Exkurze započala v budově Centrálního dispečinku – Na Bojišti 5, Praha 2. V úvodní části exkurze jsme se formou prezentace seznámili s organizační strukturou společnosti, s organizací veřejné dopravy v Praze, se strukturou Pražské integrované dopravy a výdaji na její zabezpečení, s vozovým parkem v jednotlivých druzích dopravy a s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb.
Přednášející pracovník dopravního podniku nám nastínil nové trendy ve veřejné dopravě, využívání sociálních a nových médií pro informování cestujících, popsal marketingové aktivity používané pro zviditelnění přepravy v Dopravním podniku hl. města Prahy, a. s.
Byli jsme seznámeni s novými technickými pomůckami pro nevidomé a s problematikou budování bezbariérových vstupů do stanic metra.
Další prezentace nám vysvětlila způsob sestavování jízdních řádů, seznámili jsme se s grafikony jednotlivých doprav a viděli jsme praktické ukázky jízdní doby jednotlivých dopravních prostředků v autobusové a tramvajové dopravě.
Po prezentacích jsme navštívili dispečink metra a dispečink tramvají. Zde nás pověření pracovníci seznámili s chodem pracovišť, poukázali na důležitost těchto center a provázanost práce dispečerů s ostatními pracovníky v běžném provozu. Objasnili nám, jaké předpoklady musí žadatel o místo dispečera splnit, aby byl přijat.
Exkurze dále pokračovala přejezdem do Ústředních dílen v Hostivaři.
Zde jsme prošli postupně haly, kde se provádí úpravy a opravy tramvají a autobusů. Navštívili jsme lakovnu, opravnu vnitřního vybavení, diagnostická pracoviště odhalující závady např. na převodovce a byli jsme seznámeni s nejčastějšími závadami, které se v dílnách řeší.
Na závěr nás pověřený pracovních dopravního podniku seznámil s historickými typy tramvají a s historickým muzeem MHD v Praze – Střešovicích.

 

Prosinec 2014
Ve dnech 11.–12. prosince jsme naši fiktivní firmu prezentovali na Veletrhu fiktivních firem Olomouc 2014. Veletrh se konal v BEA Centru, Kosmonautů 1, Olomouc. Akce se zúčastnilo 26 fiktivních firem působících na školách v České republice a 8 fiktivních firem zahraničních – z Litvy, Ruska a Německa.
Každá firma byla zastoupena týmem studentů, kteří museli předem vytvořit propagační materiály, vizitky a katalogy a sestavit obchodní smlouvy. Na veletrhu pak vytvořili obchodní stánek a museli formou prezentace představit činnost firmy. Během veletrhu studenti dále museli prokázat znalost nabízených produktů, schopnost vést obchodní komunikaci se zákazníkem a uzavírat obchody s dalšími firmami.
Vše sledovala a vyhodnocovala odborná porota, kterou tvořili zástupci významných podnikatelských subjektů a institucí Olomouckého kraje, např. společností Edukol, Omnis Olomouc, Honeywell, Česká pošta či Komerční banka.
Naše firma se prezentovala velmi úspěšně. Pracovník obchodního oddělení, Lukáš Koněvalík, žák třídy 4.L, studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, získal 1. místo, tedy nejvyšší ocenění, v kategorii Nejlepší reprezentant. Při hodnocení v této kategorii se odborná porota zaměřovala především na vystupování, znalost nabízeného zboží či služeb a obchodní schopnosti. Lukáši, gratulujeme!
V souvislosti s veletrhem vyslovujeme velké poděkování paní Ireně Škňouřilové, která nám věnovala textilní materiál na výzdobu našeho obchodního stánku. Děkujeme!

 

je...

Dne 19. prosince 2014 proběhne závěrečná prezentace činnosti naší fiktivní firmy. Na tuto prezentaci budou pozváni všichni žáci i učitelé Gymnázia Palackého a Střední odborné školy živnostenské Přerov, s. r. o.
Prostřednictvím této akce bychom chtěli slavnostně zrekapitulovat všechny aktivity, které jsme realizovali v rámci projektu Fiktivní firma, reg. č. CZ.01.07/1.1.26/02.0031. Realizace tohoto projektu byla zahájena v srpnu 2013 a bude ukončena k 31. 12. 2014.

Co bylo...

Září 2014

Od září opět probíhá výuka předmětu fiktivní firma v rozsahu 2 hodiny týdně, do výuky jsou zapojeni žáci tříd 4.L, 4.D a 3.D, studijních oborů Provoz a ekonomika dopravy aVeřejnosprávní činnost. Ve druhém týdnu nového školního roku jsme zahájili činnost všech oddělení v souladu s tematickým plánem výuky, prioritou bylo zpracování mezd za srpen 2014.

 

Říjen 2014

V říjnu pracovníci fiktivní firmy potvrdili své odhodlání aktivně se zúčastnit Veletrhu fiktivních firem v Olomouci, který proběhne v prosinci 2014. Byla podaná závazná přihláška a stali jsme se tedy budoucími vystavovateli. Tím je nyní dána hlavní náplň práce marketingového oddělení, jehož pracovníci musí připravit veškeré materiály související s prezentací naší společnosti. Postupně se zdokonalují webové stránky firmy, upravuje se katalog nabídky našich služeb, připravují se propagační letáky a vizitky našich zaměstnanců. Součástí veletrhu, který probíhá pod záštitou Centra fiktivních firem, jsou i soutěže o nejlepší prezentaci firmy, nejlépe zpracované účetní doklady a nejlepší vedení obchodní komunikace. Těchto soutěží bychom se rádi zúčastnili a proto i další oddělení naší fiktivní firmy mají s přípravou na veletrh opravdu mnoho práce.

 

Je...

Listopad 2014

Dne 3. listopadu 2014 proběhla v rámci výuky fiktivní firmy odborná přednáška Romana Pavlíka, ředitele pro firemní a politickou komunikaci v mezinárodní poradenské společnosti FleishmanHillard. Žáci se s ním setkali již v březnu minulého školního roku, kdy velmi poutavým způsobem prezentoval marketingový mix a poskytl žákům praktické rady k vytvářeným webovým stránkám. Jeho nynější přednáška byla zaměřena více prakticky, uvedl žáky do problematiky propagace firmy a probral s nimi reálné možnosti zviditelnění naší fiktivní firmy.

Dne 10. listopadu 2014 se výuky zúčastnila Ing. Ludmila Dostálová, specialista v oblasti účetní a daňové problematiky. Ing. Dostálová už v loňském školním roce seznámila žáky s účetním programem DUNA Účtoa pomohla jim založit účetnictví fiktivní firmy. Nyní se s pracovníky účetního oddělení zabývala zpracováním účetních dokladů, které již během existence fiktivní firmy postupně vznikly – přijatá faktura za nakoupená vozidla, doklady související s výpočtem a výplatou mezd a bankovní výpisy.

Dne 18. listopadu 2014 proběhne celodenní exkurze do Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. Prostřednictvím odborné exkurze se žáci fiktivní firmy prakticky seznámí se zázemím pracovišť největšího provozovatele veřejné dopravy v České republice. Žáci formou prezentace získají informace o fungování dopravního podniku, managementu, logistice, tvorbě jízdních řádů a informování cestujících.  Součástí exkurze je návštěva dispečinku metra, tramvajového dispečinku a  ústředních dílen specializovaných na opravy autobusů a tramvají.

 

Co bude...

Prosinec 2014

Ve dnech 11.–12. prosince budeme naši fiktivní firmu prezentovat na Veletrhu fiktivních firem Olomouc 2014. Věříme, že zde získáme nové informace o činnosti ostatních firem, podíváme se na novinky v oblasti úpravy stánků, načerpáme inspiraci ke zpracování katalogů a letáků a získáme zkušenosti v oblasti obchodního jednání. Přijměte naše srdečné pozvání a přijeďte se za námi podívat!

Co bylo...

Duben 2014
Ke dni 7. dubna 2014 je na základě usnesení Fiktivního rejstříkového soudu při CEFIF Praha naše společnost zapsaná do obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu společnosti činí celkem 6 000 000,- Kč, celý základní kapitál je již splacen. Základní kapitál tvoří vklady společníků - Venduly Rokytové, Pavly Piskové a Nikoly Pilařové. Každý společník vložil do společnosti peněžitý vklad ve výši 2 000 000,- Kč. Jednatelem společnosti je Filip Škňouřil.
Dne 14. dubna 2014 proběhla druhá část odborné přednášky zaměřené na personální a mzdovou problematiku. Přednášela opět Ing. Věra Nováková, která formou praktických příkladů seznámila žáky s postupem při výpočtu mzdy a postupem při provádění odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Ke dni 15. dubna 2014 byl naší společnosti doručen Živnostenským úřadem CEFIF Výpis z živnostenského rejstříku. Naše firma získala živnostenské oprávnění pro tyto předměty podnikání:
- Silniční motorová doprava nákladní
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti 53 Zasílatelství a zastupování v celním řízení
Obor činnosti 80 Výroba, obchod a služby jinde neuvedené

Dne 20. května 2014 jsme převzali doklady o nákupu vozidel, kterými budeme zajišťovat silniční nákladní dopravu. Nakoupena byla vozidla MAN TGS L cab 324 Kw a Peugeot Boxer 300 L1H1 2.2 HDi. Vozidlo MAN umožňuje realizovat nákladní silniční motorovou dopravu nad 3,5 t, vozidlem Peugeot můžeme zajišťovat nákladní dopravu do 3,5 t.

 

Květen 2014
Od 2. května 2014 byly se zaměstnanci společnosti uzavřeny pracovní smlouvy. V souvislosti s přípravou na nástup zaměstnanců provedly pracovnice personálního oddělení přihlášení společnosti – plátce pojistného na zdravotní pojišťovnu Zdrafik a na Okresní správu sociálního zabezpečení. Obě tyto instituce pro školní potřeby zřizuje CEFIF Praha. Poté, co byly pracovní smlouvy uzavřeny a zaměstnancům byly předány také mzdové výměry, personalistky vyhotovily Hromadné oznámení zaměstnavatele, kterým byly oznámeny nástupy zaměstnanců zdravotní pojišťovně Zdrafik.
Dne 5. května 2014 proběhla výuka za účasti Ing. Ludmily Dostálové, specialisty v oblasti účetní a daňové problematiky. Ing. Dostálová vysvětlila žákům základní požadavky na vedení účetnictví a seznámila je s účetním programem DUNA Účto, který budeme využívat pro vedení účetnictví. Dále také pomohla pracovnicím účetního oddělení naší fiktivní firmy založit účetnictví a upravila nastavení programu v souladu s našimi potřebami.
16. května 2014 proběhla exkurze na mezinárodní letiště Brno – Tuřany a do logistického centra společnosti ČSAD Hodonín a. s., které se nachází v areálu CTPark Brno South.
Žáci byli díky odbornému výkladu vedoucího dispečera provozu podrobně seznámeni s chodem letiště, s postupem při odbavení cestujících, s bezpečnostními opatřeními, se způsoby navádění letadel, s možnostmi komunikace pilota s letovou věží, s problematikou biologické ochrany letiště a postupem při řešení havárií letadel. Díky exkurzi se žáci dostali nejen do odletové haly, ale také do neveřejných částí letiště.
Po ukončení návštěvy letiště se účastníci exkurze přesunuli do logistického centra ČSAD Hodonín, které se nachází v těsné blízkosti letiště. Prostory logistického centra zabírají plochu 21 000 m2 a využívají se ke skladování potravin a nápojů dle norem HACCP, skladování nebezpečného zboží a hořlavin a také jako daňový a celní sklad.
Oborný výklad během exkurze provedl Ing. František Kyncl, Ph.D., ředitel logistiky a místopředseda představenstva ČSAD Hodonín, a. s. Žáci si prohlédli skladovací prostory, manipulační a obalovou techniku a byli seznámeni s postupem při příjmu zboží, samotném skladování a expedici.
Na závěr dostali žáci od Ing. Františka Kyncla, Ph.D. požadavek na zpracování nabídky pro zajišťování pravidelné přepravy zboží z Prahy do Brna. ČSAD Hodonín a. s. by tedy mohlo být pravidelným zákazníkem, který bude využívat nákladní autodopravu zajišťovanou naší fiktivní firmou.

 

je...

Od 19. května 2014 byli žáci fiktivní firmy na školní odborné praxi a na dva týdny se tedy činnost fiktivní firmy pozastavila.

Prioritou nyní bude zpracování mezd za květen 2014 a řádné provedení odvodů z mezd.

Marketingové oddělení průběžně pracuje na katalogu s ucelenou nabídkou našich služeb, obchodní oddělení musí vypracovat nabídku zajišťování přepravy nákladů pro ČSAD Hodonín a. s., právní oddělení musí k této nabídce vyhotovit odpovídající smlouvu. Účetní oddělení se po seznámení s účetním programem DUNA Účto začne zabývat zaúčtováním již uskutečněných účetních případů.

 

A bude...

Červen 2014
Dne 25. června 2014 proběhne prezentace činnosti naší fiktivní firmy. Na tuto prezentaci budou pozváni všichni žáci i učitelé Gymnázia Palackého a Střední odborné školy živnostenské Přerov, s. r. o.
Prostřednictvím této akce bychom chtěli všechny hosty seznámit s činností a hlavními výstupy jednotlivých oddělení fiktivní firmy a slavnostně se na konci školního roku rozloučit.
A v září samozřejmě pokračujeme dále…..

 

Co bylo...

Březen 2014
Dne 17. března 2014 proběhla odborná přednáška zaměřená na problematiku nákladní autodopravy a podnikání v nákladní autodopravě. S touto problematikou žáky seznámil Ing. František Kyncl, Ph.D., prezident České logistické asociace, ředitel logistiky a místopředseda představenstva ČSAD Hodonín a.s.
Žáci byli seznámeni sezákladní legislativou související s provozováním nákladní autodopravy, s řízením dopravy a přepravy ve firmě, informačními a navigačními systémy v autodopravě, získali přehled o poplatkových povinnostech autodopravců, metodách stanovení ceny a běžných dodacích podmínkách v nákladní autodopravě. Žáci rovněž získali vzory profesionálně zpracované nabídky služeb a zasílatelské smlouvy. Závěrem přednášky byl žákům prezentován profil společnosti ČSAD Hodonín a.s. jako významné logistické společnosti se specializací na skladovou a distribuční logistiku.
Dne 18. března 2014 jsme navštívili 20. ročník Mezinárodního veletrh fiktivních firem v Praze, který se konal v Křižíkově pavilonu B, výstaviště Incheba – Praha Holešovice. Veletrhu se zúčastnilo celkem 10 žáků ze tříd 2.D, 3.D a 3.L za doprovodu vyučujících fiktivní firmy Mgr. Věry Lačňákové a Mgr. Olgy Pečenkové.
Vzhledem k tomu, že fiktivní firma na naší škole vznikla teprve nedávno, byl tento veletrh významným zdrojem informací pro činnost naší firmy. Žáci se zde seznámili se způsobem prezentace fiktivních firem existujících na jiných středních školách v České republice, ale i v jiných evropských zemích. Získali přehled o předmětu činnosti fiktivních firem, navázali zde prvotní kontakty pro budoucí spolupráci – jak v oblasti nákupu vozidel, neboť předmětem činnosti naší firmy je nákladní silniční motorová doprava, tak v oblasti budoucí nabídky a prodeje našich služeb.
Dne 24. března 2014 se výuky předmětu fiktivní firma zúčastnilaIng. Věra Nováková, která je dlouhodobých externím zpracovatelem mezd pro významné podnikatelské subjekty našeho regionu. Žákům přednesla základní informace související s postupem zaměstnavatele při přijetí nového zaměstnance a seznámila žáky se základními povinnostmi podnikatele v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků. Pokračování této přednášky, které bude zaměřeno prakticky na postup při výpočtu mzdy, je plánováno na nejbližší období.

 

Je...

Dne 31. března 2014 žáci – pracovníci právního oddělení naší fiktivní firmy odeslali za Živnostenský úřad Centra fiktivních firem Jednotný registrační formulář, který je podkladem pro získání živnostenského oprávnění.

Dne 7. dubna 2014 žáci – pracovníci účetního oddělení naší fiktivní firmy odeslali na Obchodní rejstřík Centra fiktivních firem návrh na zápis do obchodního rejstříku vč. společenské smlouvy a dalších povinných příloh.

Nyní čekáme na odpověď a věříme, že zaslané písemnosti byly v souladu se všemi zákonem či Centrem fiktivních firem stanovenými požadavky.

 

A bude...

Duben – květen 2014
14. dubna 2014 proběhne druhá část odborné přednášky zaměřené na personální a mzdovou problematiku. Přednášející bude opět Ing. Věra Nováková, která formou praktických příkladů seznámí žáky s postupem při výpočtu mzdy a postupem při provádění odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
16. května 2014 proběhne celodenní exkurze do logistického centra společnosti ČSAD Hodonín a. s., které se nachází v areálu CT Park Brno South, v těsné blízkosti brněnského letiště. Specializací tohoto logistického centra je skladování potravin a nápojů dle norem HACCP, skladování nebezpečného zboží, barev, laků a hořlavin.
Dále ještě v květnu pozveme do výuky odborníka z praxe na problematiku vedení účetnictví. Ing. Ludmila Dostálová, specialista v oblasti účetní a daňové problematiky, seznámí žáky s účetním programem DUNA Účto a pomůže žákům založit účetnictví naší fiktivní firmy.

 

Co bylo...

Leden – únor 2014
V lednu 2014 bylo rozhodnuto, že název naší fiktivní firmy bude PROFESIONAL MORAVIA TRANS, s. r. o. Předmětem podnikání bude nákladní silniční motorová doprava a zasílatelství.
Do činnosti firmy se zapojilo 12 žáků, jejichž pracovní pozice jsou rozděleny do pěti oddělení – oddělení obchodní, oddělení marketingu, oddělení personální, oddělení právní, oddělení účetní. Celkovou organizační strukturu dotváří ještě sekretariát. V čele firmy stojí ředitel, který je zároveň jednatelem společnosti.
Během uplynulého období si žáci rozdělili pracovní pozice a začali se seznamovat s náplní své práce. Pracovníci právního a účetního oddělení začali připravovat materiály pro ustavení společnosti – společenskou smlouvu, podklady pro získání živnostenského oprávnění a návrh na zápis do obchodního rejstříku. Pracovníci personálního oddělení sestavili organizační strukturu společnosti, připravili osobní dotazníky pro budoucí zaměstnance a formuláře pracovních smluv. Obchodní oddělení se zabývalo výběrem nákladních vozidel, která budou nakoupena v souladu s předmětem podnikání. Vybrána byla dvě nákladní vozidla – jedno v kategorii do 3,5 t, druhé v kategorii nad 3,5 t. Pracovníci sestavili podrobnější specifikaci požadovaných vozidel a poptávku zaslali do fiktivních firem zabývajících se obchodní činností. Pracovníci marketingového oddělení připravili základ webových stánek společnosti a vytvořili logo společnosti. Všechny práce probíhaly pod dohledem ředitele společnosti a za administrativní podpory sekretariátu.
V lednu proběhly v rámci výuky předmětu Fiktivní firma také dvě odborné přednášky. Mgr. Petra Andresová a Mgr. Zdeněk Mach z přerovské advokátní kanceláře Čejna, Kliment, Mach seznámili žáky s problematikou společnosti s ručením omezeným a s postupem při založení této společnosti. V únoru se konala další odborná přednáška, která byla zaměřena na problematiku firemního marketingu. Roman Pavlík, ředitel pro firemní a politickou komunikaci z mezinárodní poradenské společnosti FleishmanHillard,velmi poutavým způsobem žákům prezentoval marketingový mix, poskytl jim zajímavé podněty k vytvářeným webovým stránkám a logu společnosti.

 

Je...

Prioritou je nyní kompletace veškerých písemnosti k odeslání na Centrum fiktivních firem, aby bylo dokončeno ustavení společnosti.

 

A bude...

Březen 2014
17. března 2014 proběhne odborná přednáška zaměřená na problematiku nákladní autodopravy a podnikání v nákladní autodopravě. S touto problematikou žáky seznámí Ing. František Kyncl, Ph.D., prezident České logistické asociace, ředitel logistiky a místopředseda představenstvaČSAD Hodonín a.s.
18. března 2014 navštívíme Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze. Vzhledem k tomu, že dosud nemáme žádné zkušenosti s obdobnými akcemi a činnost naší fiktivní firmy byla zahájena teprve nedávno, budeme zatím pouze návštěvníky. Příště snad i vystavovateli J.
Do konce měsíce března ještě plánujeme praktickou přednášku zaměřenou na problematiku přijímání nových zaměstnanců, výpočet a zpracování mezd.