Domů » PRO VEŘEJNOST » ESF PROJEKTY - PROBÍHAJÍCÍ

ESF PROJEKTY - PROBÍHAJÍCÍ

ESF projekty

Šablony

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006565
Název projektu „Aktivitou ke zvyšování odbornosti a kvality“
Zahájení projektu 1.8.2017
Ukončení projektu 31.7.2019
>>více infomací<<

Recyklohraní

Stručné informace: Školní recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
>>více infomací<<