Domů » O ŠKOLE » NÁZORY UČITELŮ » DALIBOR ŠIMKO

MGR. DALIBOR ŠIMKO

Učitelé SOŠ Hranice

Po celou dobu své pedagogické praxe se pohybuji v sektoru soukromého školství a musím říct, že mi to vyhovuje. Ne že by snad soukromé školy byly dokonalé, ale je obdivuhodné, jak se za relativně krátkou dobu necelých 25 let dokázaly pevně zachytit na vzdělávacím trhu. Své místo na slunci si jistě zaslouží.  Ptáte se proč?

Škola je taková, jací jsou její učitelé. A řada učitelů naší školy již pochopila, že soukromá škola je místo, kde slova jako aktivita, empatie, důslednost, spravedlnost, tvůrčí přístup, týmová spolupráce, otevřenost a schopnost strhnout jiné k činům nejsou jen prázdnými pojmy. Již několik let se podílím na řízení pedagogického sboru jako zástupce ředitele a přiznávám, že bez aktivní podpory mých kolegů by mnoho úsilí nemohlo být korunováno úspěchem.  Máme za sebou např. sedmileté období kontinuálního běhu tří projektů Comenius, které umožnily řadě žáků naštívit partnerské školy v Něměcku, Itálii, Francii, Švédsku či Maďarsku. V roce 2002 se mi podařilo získat akreditaci školy jako zkušebního centra britského institutu City&Guilds. Od té doby již stovky žáků úspěšně složilo mezinárodně platnou zkoušku a žáci si tak odnesli ze školy nejen maturitní vysvědčení, ale také certifikát platný v celé EU. Jsem upřímně rád, že jsem stál u zrodu nedávno započatého projektu elektronické knihovny, který umožní větší míru digitalizace studijních materálů a usnadní tak významně práci žákům i učitelům.

Zkrátka práce v soukromé škole mi dává příležitost, abych vedle „běžné“ výuky či rutinní a často nezáživné administrativní práce využil své pedagogické a organizační schopnosti. Těším se, že z toho všeho budou mít užitek a radost především naši žáci.

Mgr. Dalibor Šimko