Telefon
Tel.: 774 602 430
Email
Email: skola@ssos.cz

Komenského myšlenky se naplňují

Ve dnech 24.- 28.9. 2012 se naše  škola, SSOŠ Hranice, s.r.o., stala hostitelskou školou v mezinárodním projektu Comenius. Po předchozích výměnných pobytech ve švédském Malmö a maďarském Debrecínu byly tentokrát na řadě Hranice. Z vybraných středních škol  Německa, Švédska, Itálie a Maďarska se účastnily skupinky vždy pěti žáků a dvou učitelů.

Program začal v pondělí v našem hlavním městě, kde jsme naše přátele přivítali, společně za krásného počasí zhlédli hlavní pamětihodnosti Prahy a nakonec se v odpoledních hodinách přemístili do Hranic, kde se studenti rozjeli do hostitelských rodin.

Program následujících tří dnů byl náročný, zahrnoval práci na projektu ve škole, celodenní exkurzi do společnosti Hyundai v Nošovicích, pivovaru Radegast a návštěvu Štramberka, prohlídku historického centra Hranic s odborným výkladem i procházku do Teplic nad Bečvou spojenou s návštěvou Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Hlavním tématem této části projektu byly „ Čtyři svobody“. Studenti z partnerských škol prezentovali výsledky své práce, kdy zjišťovali podmínky zaměstnávání cizinců v místní zahraniční firmě. Po celou dobu měli studenti možnost komunikovat s ostatními, vyměňovat si nové poznatky a zkušenosti, poznávat místní kulturu, zvyky a  navázat i nová přátelství.

Čas neúprosně plynul a v pátek 28.9. všichni odcestovali zpátky do svých domovů. Ti, kteří ještě výměnný pobyt neabsolvovali, se mohou těšit na to, že své přátele brzy uvidí. V prosinci letošního roku se uskuteční další výměnný pobyt, tentokrát v Itálii.

žáci a učitelé SSOŠ

Comenius 2013 Comenius 2013 Comenius 2013
Comenius 2013 Comenius 2013 Comenius 2013
Comenius 2013 Comenius 2013 Comenius 2013
Comenius 2013