SOŠ HRANICE, s.r.o.

CESTOVNÍ RUCH

RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch
ŠVP: Cestovní ruch
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Konečné dosažené vzdělání: střední odborné vzdělání
Školné: 14 000,- Kč/školní rok

Učte se pro budoucnost. Studujete nové trendy v cestovním ruchu, zejména orientace turismu na přírodu (živou i neživou) a na industriální památky je trendem budoucnosti.

Základní oblasti vzdělávání

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole.

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<