SOŠ HRANICE, s.r.o.

BEZPEČNOST A PRÁVO

RVP: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
ŠVP: Bezpečnost a právo
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Konečné dosažené vzdělání: střední odborné vzdělání
Školné: 14 000,- Kč/školní rok

Pomáhejte budovat bezpečný stát. Studujte obor zaměřený na právo a bezpečnostní činnost. Odborné předměty vyučují odborníci z řad Policie ČR.

Základní oblasti vzdělání

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých školách především právního resp. bezpečnostně právního zaměření.

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<