SOŠ HRANICE, s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

RVP: 68-42-L/51 Bezpečnostní služby
ŠVP: Bezpečnostní služby
Délka studia: 2 roky
Forma studia: Dálkové
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Konečné dosažené vzdělání: úplné středoškolské vzdělání
Školné: 15 000,- Kč/školní rok

Konzultace budou probíhat v odpoledních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu dle dohody.


Absolvent se uplatní:

 

 

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<