Domů » PRO STUDENTY » AUTOŠKOLA

AUTOŠKOLA

Autoškola SOŠ Hranice

Provádíme základní i sdruženou výuku a výcvik

 • základní výuka a výcvik  = samostatný kurz pro skupinu řidičského oprávnění „A“- motocykl nebo samostatný kurz pro skupinu řidičského oprávnění „B“ – osobní automobil
 • sdružená výuka a výcvik = kombinace skupin A+B, B+C anebo A+B+C v jednom kurzu
 • cena za vykonání zkoušek není zahrnuta v ceně výuky a činí 700 Kč s DPHvýhodou sdruženého kurzu je zaplacení pouze jednoho společného poplatku za absolvování zkoušekzkoušky je možno konat i před dosažením věku, stanoveného pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění s podmínkou vydání řidičského průkazu v den nabytí zákonem stanoveného věku

Skupiny řidičských oprávnění

 • sk. AM: opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km.h-1 (od 15 let)
 • sk. A1: opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu 11 kW (od 16 let)
 • sk. A18 (Ao): opravňuje pouze k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg (od 18 let)
 • sk. B: opravňuje k řízení (osobního automobilu) a motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg (od  18 let); zahrnuje i sk. AM + skútry do 125 ccm
 • sk. C: opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž max. přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg ; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg (od 18 let)

Podmínky k přijetí

 1. Podání písemné žádosti
 2. Dosažení předepsaného věku ke dni ukončení výuky a výcviku. Pozn.: žáci školy mohou konat zkoušky i před dosažením věku stanoveného pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění  s podmínkou vydání ŘP (v případě úspěšného vykonání zkoušek) v den nabytí plnoletosti.
 3. Způsobilost k právním úkonům.
 4. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
 5. Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.
 6. Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Provozní řád

 1. Na objednanou hodinu se žák dostaví nejpozději 5 minut před jejím zahájením.
 2. V případě nedostavení se bez řádné omluvy (min. 12 hodin předem) bude žákovi  účtován prostoj dle aktuálního ceníku autoškoly.
 3. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Žák musí mít platný občanský průkaz u sebe během jízd.
 4. Po provedení praktického výcviku žák svým podpisem do průkazu žáka potvrdí pravost zápisu.
 5. V případě nedostavení se k závěrečným zkouškám zaplatí žák poplatek dle aktuálního ceníku autoškoly.
 6. Při závěrečných zkouškách musí mít žáci u sebe platný občanský průkaz (v případě ztráty cestovní pas + náhradní doklad) a řidičský průkaz – pokud jej vlastní.
 7. Poplatky za zkoušky nejsou zahrnuty v ceně výcviku. Poplatek činí 700 Kč s DPH za první zkoušku.

Ceník

Základní výuka a výcvik:

 • řidičské oprávnění prosk. „A“ – motocykl - 4.200 s DPH
 • řidičské oprávnění pro sk. „B“ – osobní automobil - 8.000 Kč s DPH

Sdružená výuka a výcvik:

 • A + B (motocykl + osobní automobil) - 12.000 Kč s DPH
 • B + C (osobní automobil + nákladní automobil) - 18.000 Kč s DPH
 • A + B + C ( motocykl + osobní automobil + nákladní automobil) - 23.000 Kč s DPH    (žáci třídy BPR3 mají slevu 1.000 Kč)

je možno hradit polovinu částky před zahájením kurzu autoškoly, zbývající část před zahájením jízd

Kondiční jízdy

Cena kondičních a zdokonalovacích jízd činí 350,- s DPH za jednu vyučovací hodinu (lekci) i pro širokou veřejnost.