Vzdělávací středisko Hranice

Operační program: Podnikání a inovace
Registrační číslo projektu: 5.2 SS02/427
Název projektu: Vzdělávací středisko Hranice
Název programu: Školící střediska - Výzva II
Celkové náklady: 17 134 000,- Kč
Dotace ESF OOPI: 60% - 10 280 000,- Kč
Vlastní zdroje: 6 854 000,- Kč

Realizace průběhu projektu

Zahájení: 08/2012
Ukončení: 12/2013
Zhotovitel stavby: TESP Contract s.r.o.

Aktuálně

V současné době probíhá výběrové řízení Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací a technologie výtahu.

Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace - veřejná zakázka