SOŠ HRANICE, s.r.o.

ERASMUS

 

Střední odborná škola Hranice je zapojena do mezinárodního projektu strategického partnerství č. 2018-1-DE03-KA229-047266_2 s názvem

culture tour guide "My town - My culture" – a website for young foreigners

 

Zapojené školy:

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě.

 

Klíčová akce 2 – strategická partnerství umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

ERASMUS

>>KLASICKÉ ZOBRAZENÍ WEBU<<